Walker Eireann


 

Reading a story to a young child in Irish is one of the most enjoyable and simple ways to introduce them to the rich heritage of the language. This September, for the first time, Walker Éireann brings you four of our best picture books created by some of Ireland’s foremost book makers, in Irish.

Walker Books has always loved working with bright and brilliant Irish authors and illustrators. Martin Waddell, Sam McBratney, Chris Haughton and Niamh Sharkey create children’s books with heart and their words leap off the page with warmth and humour. Walker Éireann is both a way to celebrate their work and to build the perfect Irish language library for little ones.


Ceann de na slite is fusa agus is taitneamhaí chun oidhreacht shaibhir na teanga a chur abhaile ar pháistí óga is ea scéal a léamh dóibh. I mí Mheán Fómhair seo chugainn, den chéad uair, cuirfidh Walker Éireann ceithre cinn de na pictiúrleabhair is fearr amuigh ar fáil, leabhair atá cruthaithe ag cuid de na déantóirí leabhar is fearr in Éirinn.

B’aoibhinn riamh le Walker Books a bheith ag obair le húdair agus le maisitheoirí tréitheacha na tíre seo. Cruthaíonn Martin Waddell, Sam McBratney, Chris Haughton agus Niamh Sharkey leabhair do pháistí a bhfuil croí iontu agus léimeann an friotal chugainn le greann is le brí. Slí is ea Walker Éireann chun a gcuid leabhar a cheiliúradh agus chun leabharlann Ghaeilge den chéad scoth a thógáil do na páistí.

 

Translated by Gabriel Rosenstock